Instelling Nationaal Groeifonds

De ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat hebben de instelling van het Nationaal Groeifonds bekendgemaakt. Dit investeringsfonds is aangekondigd in de Miljoenennota 2020 en is gericht op publieke investeringen die bijdragen aan een duurzame vergroting van het verdienvermogen van Nederland. Investeringen in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur moeten leiden tot een verhoging van de productiviteit.

Van ondernemers, (mkb-)bedrijven en kennisinstellingen wordt verwacht dat zij investeringsvoorstellen aandragen. Een onafhankelijke commissie zal de investeringsvoorstellen op basis van vooraf vastgestelde criteria beoordelen. Het advies van de beoordelingsadviescommissie is bepalend voor de besteding van middelen uit het fonds. Deze commissie houdt ook de voortgang van projecten bij. Voor de komende vijf jaar is € 20 miljard beschikbaar.

Een investeringsvoorstel moet een minimumomvang van € 30 miljoen hebben. Een Investeringsvoorstel moet een uitgewerkt plan omvatten waarin de kosten, het effect op het bbp en andere maatschappelijke kosten en baten zijn verwerkt. Het moet gaan om afgebakende investeringsprojecten, bestaande uit niet-reguliere en niet-structurele uitgaven. De commissie stelt vervolgens een advies op met de projecten die in beginsel in aanmerking komen voor financiering vanuit het fonds. Het kabinet besluit welke projecten uit het fonds worden gefinancierd. Vanaf 2021 kan geïnvesteerd worden in projecten die het verdienvermogen verbeteren.

Berghoef Accountants en Adviseurs

Neem contact met mij op!

Vul uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over uw wensen.