Toegezegde opleiding ging niet door

De kantonrechter kan aan een werknemer een door de werkgever te betalen billijke vergoeding toekennen als het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dergelijk handelen of nalaten is uitzonderlijk en doet zich voor als een werkgever de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst in ernstige mate schendt.

Een werknemer, wiens contract voor bepaalde tijd niet was verlengd, meende recht te hebben op een billijke vergoeding. Bij het aangaan van de dienstbetrekking was de werknemer door de werkgever toegezegd dat hij een opleiding kon volgen. Vanwege de coronamaatregelen zijn na de indiensttreding van de werknemer geen opleidingen gestart waarvoor de werknemer in aanmerking kwam.

Volgens de kantonrechter kan de werkgever van het niet doorgaan van de opleiding geen verwijt worden gemaakt. Van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten is geen sprake. Het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst was geen omstandigheid die maakt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Berghoef Accountants en Adviseurs

Neem contact met mij op!

Vul uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over uw wensen.