Naheffing loonbelasting toegestaan?

Zolang een aan inhouding van loonbelasting onderworpen inkomensbestanddeel niet in de heffing van de inkomstenbelasting is betrokken, kan de over dat inkomensbestanddeel verschuldigde loonbelasting worden nageheven bij de inhoudingsplichtige. De bevoegdheid om een naheffingsaanslag op te leggen aan de inhoudingsplichtige vervalt wanneer navordering van inkomstenbelasting bij de belastingplichtige niet meer mogelijk is. De bevoegdheid om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt na verloop van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Een inkomstenbelastingschuld ontstaat op 31 december van een kalenderjaar.

Voor het opleggen van een navorderingsaanslag is een nieuw feit nodig dat grond oplevert voor het vermoeden dat een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of te laag is vastgesteld. Een feit, dat de inspecteur bekend is of had kunnen zijn, levert geen grond voor navordering op, tenzij de belastingplichtige op dit punt te kwader trouw is.

Een procedure voor de rechtbank had onder meer betrekking op de vraag of de Belastingdienst loonheffing mocht naheffen van de inhoudingsplichtige over de voordelen uit een personeelsparticipatieplan. Deze voordelen zouden door een werknemer zijn genoten in het jaar 2008. De aanslag inkomstenbelasting 2008 is opgelegd op 27 mei 2011, zonder rekening te houden met de niet in de aangifte opgenomen voordelen uit het participatieplan. Op 12 juli 2011 werd de Belastingdienst geïnformeerd over het bestaan van een aandelenparticipatieplan voor het personeel. Dat betekende dat de inspecteur beschikte over het voor navordering vereiste nieuwe feit.

De naheffingsaanslag loonheffing is opgelegd in december 2013. De naheffingsaanslag was gebaseerd op een correctie met eindheffing. Dat op verzoek van de inhoudingsplichtige de naheffingsaanslag in 2014 is verminderd door te corrigeren zonder eindheffing brengt niet mee dat op dat moment een nieuwe naheffingsaanslag is opgelegd onder vernietiging van de eerdere. De inspecteur mocht de naheffingsaanslag opleggen.

Berghoef Accountants en Adviseurs

Neem contact met mij op!

Vul uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over uw wensen.