Loonkostenvoordelen 2020

Loonkostenvoordeel
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Voorwaarde voor het ontvangen van een LKV is een kopie van de doelgroepverklaring van de werknemer. De regeling kent vier doelgroepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder);
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Voor het recht op een LKV moet de werknemer aan alle voorwaarden van de doelgroep voldoen en een doelgroepverklaring LKV hebben aangevraagd bij het UWV. De hoogte van LKV is afhankelijk van de doelgroep van de werknemer. Voor de doelgroepen oudere werknemers en arbeidsbeperkte werknemers bedraagt het LKV € 3,05 per verloond uur met een maximum  van € 6.000 per jaar. Voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden bedraagt het LKV € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000 per jaar. Bedragen over 2020 worden in 2021 uitbetaald.

Lage-inkomensvoordeel
Werkgevers die werknemers met een laag loon in dienst hebben, kunnen recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten, het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV over 2020 wordt in 2021 uitbetaald. Het LIV geldt voor een werknemer met een gemiddeld uurloon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon, die ten minste 1.248 uur heeft gewerkt en die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Het aantal gewerkte uren geldt ook voor een werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar werkt. Het uurloon wordt berekend door het jaarloon te delen door het aantal verloonde uren. Voor 2020 gelden de volgende bedragen:

Gemiddeld uurloon 2020              LIV per verloond uur      maximum per jaar

van € 10,29 tot € 12,87                  € 0,51                                   € 1.000


Het LIV wordt door het UWV berekend aan de hand van gegevens uit de ingediende loonaangiften en uit de polisadministratie.

Jeugd lage-inkomensvoordeel
Ter compensatie van de verhoging van de minimumjeugdlonen voor 18- tot 20-jarigen en de verlaging van de leeftijdsgrens voor het volledige minimumloon van 23 naar 21 jaar heeft een werkgever mogelijk recht op het jeugd lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV). Het Jeugd-LIV is afhankelijk van de leeftijd op 31 december 2019.

Leeftijd   Per uur  Maximaal per jaar
18 jaar    € 0,07    €    135,20
19 jaar    € 0,08    €    166,40
20 jaar    € 0,30    € 613,60

Het Jeugd-LIV wordt in 2021 automatisch op de bankrekening van de werkgever gestort. Het Jeugd-LIV kan samengaan met andere LKV.

Berghoef Accountants en Adviseurs

Neem contact met mij op!

Vul uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over uw wensen.