Maatregelen alle belastingplichtigen

Op prinsjesdag 2020 heeft het kabinet het belastingplan 2021 gepresenteerd.  Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste voorgestelde regelingen, te beginnen met de maatregelen voor alle belastingplichtigen. De meeste maatregelen gaan per 1 januari 2021 in.

1. Tarief box 1

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt iets van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Dit tarief wordt tussen 2022 en 2024 fractioneel verder verlaagd tot uiteindelijk 37,03%.Het toptarief blijft 49,5% voor inkomens vanaf € 68.507.

2. Wijzigingen in box 3

Box 3 gaat zoals bekend over de belasting op spaargeld en andere vermogensbestanddelen zoals effecten, vakantiewoningen e.d. Het heffingsvrije vermogen in box 3 stijgt per 1 januari 2021 van € 30.846 naar € 50.000. Voor fiscale partners wordt dat € 100.000. Gunstig dus voor kleinere spaarders en belastingplichtigen met niet al te omvangrijke box 3-vermogens (de eigen woning telt niet mee voor box 3). Het belastingtarief in box 3 wordt verhoogd naar 31% (2020: 30%).

3. Wijzigingen in de overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting op bedrijfspanden, beleggingspanden, de meeste vakantiewoningen en overige onroerende zaken stijgt naar 8%. Voor met name beleggers in woningen is dat een zeer aanzienlijke stijging. Een aankoop vóór de jaarwisseling levert dus een aanzienlijke belastingbesparing op. Huizenkopers van 18 tot 35 jaar betalen met ingang van 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer bij aankoop van de eerste eigen woning. Dit betreft een eenmalige vrijstelling. Huizenkopers vanaf 35 jaar betalen onveranderd 2% overdrachtsbelasting (mits zij de woning zelf gaan bewonen).

4. Vrijwel alle aftrekposten aftrekbaar tegen hetzelfde tarief

Vorig jaar is reeds bekend gemaakt dat vanaf 2020 bijna alle fiscale aftrekposten aftrekbaar worden tegen hetzelfde tarief (maximaal 46%). In 2021 daalt dat vaste tarief naar 43% om vervolgens verder te dalen in 2022 naar 40% en vanaf 2023 definitief naar 37,05%. Dit gaat onder meer om de hypotheekrenteaftrek, ondernemersaftrek (o.a. zelfstandigenaftrek, speur- en ontwikkelingswerk, stakingsaftrek), de MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling. De aftrekposten met betrekking tot lijfrenten, arbeidsongeschiktheidsverzekering, de fiscale oudedagsreserve en de reisaftrek openbaar vervoer kunnen nog wel tegen het hoge box 1-tarief worden afgetrokken.

5. Verhoging arbeidskorting

Dit belastingvoordeel voor de werkenden zou al omhoog gaan. Om zowel werknemers als ZZP’ers extra voor hun inzet te belonen, wordt de eerder geplande verhoging met € 73 al in 2021 toegepast (en niet pas in 2022).

6. Verhoging algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt per 1 januari 2021 extra verhoogd met € 22, bovenop de eerder geplande € 60.

7. Verhoging ouderenkorting

De ouderenkorting wordt vanaf 2021 verhoogd met € 55. Dit is voordelig voor ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000, De korting bedraagt maximaal € 1.703. Daarboven is de ouderenkorting nihil.

Kijk voor de andere maatregelen op:

Maatregelen voor IB-ondernemers

Maatregelen voor ondernemers in de vennootschapsbelasting

Maatregelen voor werkgevers

Overige maatregelen

Tom Domic

Op zoek naar financiële
en fiscale kansen voor uw bedrijf? Ik denk graag met u mee!

Tom Domic
Belastingadviseur /
directeur Klantrelaties

Neem contact met mij op

Prinsjesdag 2020

Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste maatregelen van het belastingplan 2021 van het Kabinet. Lees hier verder.

Meer informatie
Berghoef Accountants en Adviseurs

Prinsjesdag 2020

Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste maatregelen van het belastingplan 2021 van het Kabinet. Lees hier verder.

Meer informatie
+31 297-381212
Berghoef Accountants en Adviseurs

Neem contact met mij op!

Vul uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over uw wensen.