Overige maatregelen Prinsjesdag 2020

Op 15 september 2020 is het belastingplan 2021 door het kabinet gepresenteerd.
Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste voorgestelde regelingen uit het belastingplan 2021. Hieronder vindt u de maatregelen onder het kopje 'overig'.

 

1. Tarief box 2 

Het box 2-tarief voor belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang stijgt per 1 januari 2021 van 26,25 (2020) procent naar 26,9 procent. Onder andere dividend uitkeren aan privé wordt dus duurder.

2. Uitstel wet excessief lenen voor DGA’s tot 2023

Deze separate wet is geen onderdeel van het belastingplan, maar zal naar verwachting de nodige impact hebben bij een bepaalde groep DGA’s. Per 2022 zou de schuld van de DGA (en fiscale partner) bij de eigen B.V. boven de € 500.000 worden belast alsof er sprake is van een dividenduitkering aan de DGA. Uitgezonderd wordt de schuld voor de eigen woning die voor 31 december 2022 is aangegaan. De DGA die niets doet en per 31 december 2023 dus een schuld heeft van meer dan € 500.000 bij de eigen B.V., loopt tegen een ongewenste extra heffing aan. Er zijn diverse mogelijkheden om onder deze heffing uit te komen (denk aan uitkering dividend of herfinanciering van de schuld). Deze wetgeving kan op termijn ook ten aanzien van de bij de B.V. gefinancierde eigen woning nadelig uitpakken. Vanaf 2031 bestaat er immers geen recht meer op hypotheekrente aftrek voor de eigenwoning bezitters die op dat moment reeds 30 jaar van de aftrek hebben genoten. Daarmee eindigt voor deze eigenwoning bezitter ook de eigenwoningregeling en hiermee komt de eigenwoninglening van de DGA alsnog onder het bereik van de Wet excessief lenen.

3. Belastingrente en invorderingsrente

De Belastingrente was als gevolg van de Corona-maatregelen verminderd tot 0,01%. Met ingang van 1 oktober 2020 wordt de belastingrente in de IB weer verhoogd naar de (oorspronkelijke) 4%. Ook voor de vennootschapsbelasting bedraagt de belastingrente 4% (dit was 8%). Deze verlaagde belastingrente in de vennootschapsbelasting geldt tot 31 december 2022.

De invorderingsrente (in de situatie dat aanslagen te laat betaald worden) blijft tot en met 31 december 2022 wel 0,01%. Gunstig dus voor ondernemers en particulieren die gebruikt hebben gemaakt van uitstel van betaling.

4. Uitstel van betaling versoepeld

De Belastingdienst heeft een versoepelde betalingsregeling aangekondigd voor openstaande belastingschulden. Vanaf 1 januari 2021 moeten deze schulden worden afgelost. Hiervoor biedt de belastingdienst 24 maanden de tijd tot 1 januari 2023.

5. Fiscale behandeling tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

De fiscale behandeling van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) wordt wettelijk vastgelegd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020. De tegemoetkoming maakt deel uit van het inkomen en kan dus van invloed zijn op de toekenning van toeslagen. De fiscale behandeling luidt als volgt:

  • de tegemoetkoming wordt behandeld als loon uit vroegere dienstbetrekking in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964);
  • het UWV treedt als inhoudingsplichtige op; en
  • de loonheffingskorting wordt in beginsel standaard toegepast.


6. Contante giften niet langer aftrekbaar

Contante giften komen niet meer in aanmerking voor de giftenaftrek. Dit vanwege fraudegevoeligheid bij aftrek van contante giften en de goede alternatieven voor contante giften (overmaking van een gift, waarbij de gift aannemelijk te maken is via een bankafschrift).

Kijk voor de andere maatregelen op:

Maatregelen voor alle belastingplichtigen

Maatregelen voor IB-ondernemers

Maatregelen voor ondernemers in de vennootschapsbelasting

Maatregelen voor werkgevers

 

 

 

Maurice Geurs

Op zoek naar financiële
en fiscale kansen voor uw bedrijf? Ik denk graag met u mee!

Maurice Geurs
Registeraccountant /
directeur

Neem contact met mij op

Prinsjesdag 2020

Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste maatregelen van het belastingplan 2021 van het Kabinet. Lees hier verder.

Meer informatie
Berghoef Accountants en Adviseurs

Prinsjesdag 2020

Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste maatregelen van het belastingplan 2021 van het Kabinet. Lees hier verder.

Meer informatie
+31 297-381212
Berghoef Accountants en Adviseurs

Neem contact met mij op!

Vul uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over uw wensen.