Voorstel niet-indexeren kinderbijslag

Om de kwaliteit van de dienstverlening van enkele uitvoeringsorganisaties te verbeteren investeert het kabinet met ingang van 2022 € 100 miljoen extra per jaar. Dat geld wordt besteed aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI). De extra uitgaven worden gedekt door de kinderbijslag in 2022 en 2023 niet te indexeren en in 2024 met -0,1%-punt minder te indexeren. Dit betekent dat het basiskinderbijslagbedrag niet zoals gebruikelijk wordt geïndexeerd in de maanden januari en juli van het jaar 2022 en 2023. De indexatie in januari 2024 wordt verlaagd. Ook het extra bedrag aan kinderbijslag voor een thuiswonend kind, dat intensieve zorg nodig heeft, wordt niet geïndexeerd.

Het wetsvoorstel dat het opschorten en verminderen van de indexatie van de kinderbijslag moet regelen is ter consultatie gepubliceerd.

Berghoef Accountants en Adviseurs

Contact me!

Please fill in your information, then we'll contact you about your needs.