Maatregelen IB-ondernemers

Tijdens prinsjesdag op 15 september 2020 heeft het kabinet het belastingplan 2021 gepresenteerd. Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste voorgestelde regelingen, zoals de maatregelen voor IB-ondernemers. 

1. Invoering tijdelijke investeringskorting

Er komt een nieuwe tijdelijke investeringskorting: de Baangerelateerde InvesteringsKorting (BIK). Deze tijdelijke regeling (2 jaar) is bedoeld om ondernemers een prikkel te geven om te blijven investeren. Een percentage van de gedane investeringen mag in mindering worden gebracht op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. Feitelijk wordt dan bespaard op de salariskosten. Details van de regeling worden verder uitgewerkt. Voor de aanvraag en uitvoering van de BIK werken de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Belastingdienst samen.

2. Versnelde versobering zelfstandigenaftrek

De afbouw van de zelfstandigenaftrek – relevant voor de meeste ZZP’ers - zal worden versneld tot € 6.670 euro in 2021. De versnelde afbouw gaat in ongelijke stappen omlaag naar uiteindelijk € 3.240 euro in 2036.

3. Verduidelijking berekeningswijze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De KIA wordt voor twee situaties in de wetgeving verder uitgewerkt. Ten eerste betreft het de situatie waarin een ondernemer deelneemt in een samenwerkingsverband zoals een maatschap of een VOF. In dat geval wordt eerst een bedrag aan KIA bepaald aan de hand van alle investeringen van de deelnemers in het samenwerkingsverband plus de buitenvennootschappelijke investeringen van de betreffende belastingplichtige. Vervolgens wordt naar evenredigheid bepaald welk deel van de bepaalde KIA aan de belastingplichtige toekomt op basis van diens bijdrage aan de investeringen. Daarnaast wordt geregeld dat een ondernemer die meerdere afzonderlijke ondernemingen naast elkaar drijft, voor iedere onderneming apart recht heeft op de KIA.

4. Invoeren vrijstelling voor de TOGS en de Subsidie vaste lasten

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB (Subsidie vaste lasten) zullen op grond van het Belastingplan 2021 niet tot de winst worden gerekend. Dit betekent dat beide vergoedingen worden vrijgesteld van belastingheffing.

Kijk voor de andere maatregelen op:

Maatregelen voor alle belastingplichtigen

Maatregelen voor ondernemers in de vennootschapsbelasting

Maatregelen voor werkgevers

Overige maatregelen

Tom Domic

Op zoek naar financiële
en fiscale kansen voor uw bedrijf? Ik denk graag met u mee!

Tom Domic
Belastingadviseur /
directeur Klantrelaties

Neem contact met mij op

Prinsjesdag 2020

Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste maatregelen van het belastingplan 2021 van het Kabinet. Lees hier verder.

Meer informatie
Berghoef Accountants en Adviseurs

Prinsjesdag 2020

Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste maatregelen van het belastingplan 2021 van het Kabinet. Lees hier verder.

Meer informatie
+31 297-381212
Berghoef Accountants en Adviseurs

Neem contact met mij op!

Vul uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over uw wensen.