Home » Accountancy » Waarderingsanalyse

Accountancy – Waarderingsanalyse

Hoe bepaalt u wat uw onderneming waard is? Dat is nog geen eenvoudige vraag. Er komen allerlei lastige zaken bij kijken. Schakel daarom onze registeraccountants in voor een objectieve en deskundige waarderingsanalyse. Zij zijn gespecialiseerd in deze complexe materie, weten precies waar op te letten en kunnen zowel de analyse als het rapport erover voor u oppakken. Dit doen ze volgens de Discounted Cashflow-methode, die ook door de Belastingdienst wordt aanvaard.

Wat is uw onderneming waard?

De waardering van uw onderneming is geen eenvoudige zaak. Enerzijds heeft u zelf ongetwijfeld ideeën over de waarde van uw onderneming. Anderzijds zal ook ten behoeve van bijvoorbeeld een bankfinanciering een waardering gevraagd kunnen worden. In het verleden werden voor een waardering vaak simpele methodes gebruikt, bijvoorbeeld x keer de winst. Boekhoudkundige winst is echter één ding, maar het gaat uiteindelijk om de vrije kasstromen die kunnen worden gegenereerd met de onderneming en beschikbaar zijn voor de aandeelhouders. Bovendien nemen participanten, financiers en belastingdienst geen genoegen meer met een te eenvoudige benadering. De algemeen aanvaarde waarderingsmethodiek is tegenwoordig de Discounted Cashflow-methode.

Discounted Cashflow methode

Deze waarderingsmethode houdt rekening met de toekomst en geeft daarom het meest zuivere beeld van de waarde van een onderneming. Deze methode, ook wel DCF-methode genoemd,  wordt dan ook het meest gebruikt om de waarde van een bedrijf te bepalen, en is bijvoorbeeld voor de belastingdienst zelfs de enige aanvaardbare methode. Het toepassen vraagt veel kennis en ervaring aangezien het een vrij complexe berekening is.

Complexe materie vraagt om specialist

De DCF-methode gaat uit van de toekomstige vrije kasstromen. Om deze te kunnen bepalen zullen prognoses voor toekomstige jaren moeten worden opgesteld. Hierbij gaat het niet alleen om kosten en opbrengsten, maar ook om benodigde investeringen in vaste activa en werkkapitaal, op te nemen of af te lossen leningen etc. De vrije kasstromen die hieruit volgen worden vervolgens contant gemaakt, tegen een percentage dat niet alleen afhangt van de marktrente, maar ook van de te hanteren risico-opslag. Deze bestaat uit vele componenten, en dient zorgvuldig te worden onderbouwd.

Al met al dus zeer complexe materie, waarvoor een specialist onontbeerlijk is.

Wij zijn graag uw financiële en fiscale sparringpartner

Bent u op zoek naar uw eigen bedrijfseconomische en fiscale sparringpartner, die u helpt de juiste keuzes voor uw onderneming te maken? Of wilt u uw jaarrekening, boekhouding en andere financiële verslagen of prognoses goed geregeld hebben? Wij denken graag met u mee om uw bedrijf verder te helpen.