Home » Accountancy » Jaarrekening

Accountancy – Jaarrekening

Wordt er van uw onderneming elk jaar een gedegen jaarrekening verwacht? Zowel het opstellen als het controleren of beoordelen van de jaarrekening kunt u met een gerust hart aan onze deskundige accountants toevertrouwen. Dit pakken we graag op een professionele, objectieve en integere manier voor u op. Altijd inclusief een bespreking van de jaarrekening achtearf, zodat u goed op de hoogte bent van uw kansen en risico’s én weet hoe u hier in de toekomst actie op kunt ondernemen. Zo gaan we samen voor een kloppende jaarrekening én een goed plan voor de toekomst.

Accountantsverklaring

Berghoef kan als accountant met betrekking tot de jaarrekening verschillende soorten opdrachten uitvoeren en daarover rapporteren in een accountantsverklaring. Het kan dan gaan om:

  • Een samenstellingsverklaring – Berghoef ondersteunt u bij het opstellen van de jaarrekening;
  • Een controleverklaring – Berghoef geeft een oordeel over de jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid;
  • Een beoordelingsverklaring – Berghoef geeft een conclusie met een beperkte mate van zekerheid.

Controleopdracht

Bij een controleopdracht kan sprake zijn van zowel vrijwillige controles als wettelijke controles. Bij Berghoef kunt u terecht voor het uitvoeren van een vrijwillige controle. Voor de uitvoering van een wettelijke controle kunnen wij u in contact brengen met een partij die deze opdracht voor u kan verrichten.

De Accountant verklaart

Voor een nadere uitleg van de verschillende soorten opdrachten verwijzen wij gemakshalve graag naar de publicatie “De accountant verklaart!” die is opgesteld door onze beroepsorganisatie NBA. Ongeacht de opdracht, u kunt ervan verzekerd zijn dat wij als accountant altijd professioneel, integer, objectief, vakbekwaam en zorgvuldig zijn en informatie vertrouwelijk behandelen.

Bespreking jaarrekening

Onafhankelijk van het soort opdracht gaan wij altijd met u in gesprek over de jaarrekening. Wat zeggen de cijfers over het verleden, en minstens zo belangrijk: wat betekenen deze voor de toekomst? Welke acties zijn nodig? Wat zijn de precieze kansen en met welke risico’s moet u rekening houden?

Wij zijn graag uw financiële en fiscale sparringpartner

Bent u op zoek naar uw eigen bedrijfseconomische en fiscale sparringpartner, die u helpt de juiste keuzes voor uw onderneming te maken? Of wilt u uw jaarrekening, boekhouding en andere financiële verslagen of prognoses goed geregeld hebben? Wij denken graag met u mee om uw bedrijf verder te helpen.