Home » Belastingadvies » Financiële planning

Financiële planningen

Alles financieel goed geregeld hebben, begint met een duidelijk plan. Of u nu binnenkort met pensioen gaat, financieel voorbereid wilt zijn voor als u er straks niet meer bent of een andere fase ingaat – wij stellen een gedetailleerde financiële planning voor u op. Daarmee kunt u tijdens of na uw werkzame leven financieel onbezorgd een volgende levensfase ingaan. Zo kijken we naar de mogelijkheden voor (belastingvrij) schenken en erfbelasting. Met een gedegen financieel plan ziet u precies welke scenario’s voor uw inkomsten en vermogen mogelijk zijn. Inclusief de kansen en risico’s.

Persoonlijke financiële planning

De huidige tendens is dat de overheid steeds meer uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Diverse fiscale faciliteiten worden versoberd en er is minder snel sprake van een vangnet van de overheid. Persoonlijke financiële planning wordt daardoor steeds belangrijker.

Als startpunt brengen onze adviseurs samen met u uw huidige en toekomstige inkomen en vermogen in kaart. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse scenario’s. Wat is bijvoorbeeld de invloed van echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, verblijf in een zorginstelling of overlijden? Persoonlijke financiële planning zorgt voor inzicht in de hoogte van inkomen en vermogen in de diverse scenario’s, en is daarmee een onmisbaar hulpmiddel bij het nemen van weloverwogen beslissingen

Wij zijn graag uw financiële en fiscale sparringpartner

Bent u op zoek naar uw eigen bedrijfseconomische en fiscale sparringpartner, die u helpt de juiste keuzes voor uw onderneming te maken? Of wilt u uw jaarrekening, boekhouding en andere financiële verslagen of prognoses goed geregeld hebben? Wij denken graag met u mee om uw bedrijf verder te helpen.