Home » Accountancy » Begrotingen en Prognoses

Accountancy – Begrotingen en Prognoses

Een begroting geeft sturing aan uw bedrijfsvoering. Het helpt om uw omzet- of winstdoelen helder te hebben en daarbij een inschatting te maken van de kosten. Het opstellen van een begroting of prognose is een complexe financiële taak, waarbij veel komt kijken. Ook op fiscaal vlak. Wij kijken graag mee en geven u deskundig advies over een passende begroting of prognose voor uw onderneming. Uiteraard inclusief de benodigde onderbouwing. En met de mogelijkheid erbij om ons als accountant ook de financiële uitwerking te laten verzorgen.

Opstellen en analyseren gedegen begroting

Afhankelijk van de aard en omvang van uw organisatie kan een begroting een waardevol sturingsinstrument zijn. Wij kunnen u helpen bij het opstellen en analyseren van een gedegen begroting.

Goed onderbouwde prognoses

In sommige gevallen zullen meer gedetailleerde en goed onderbouwde prognoses noodzakelijk zijn (zowel cijfermatig als tekstueel), bijvoorbeeld ten behoeve van banken/financiers of in het kader van een op te stellen waarderingsanalyse. Als uw accountant is Berghoef uiteraard ook in staat u hierbij te assisteren.

Veronderstellingen bij prognose

Voor een gebruiker van de prognose is het van belang om precies te weten welke veronderstellingen zijn gehanteerd bij het opstellen van de prognose. Op welke basis zijn de omzet en kosten ingeschat? Welke betalingstermijnen worden gehanteerd, en wat zijn de overige aspecten die een rol spelen bij de financiering?

Financiële uitwerking

Het bespreken en vastleggen van de gehanteerde veronderstellingen is een belangrijke basis, maar het gaat vervolgens natuurlijk om de financiële uitwerking. Uiteraard zijn wij als accountant prima in staat om die uitwerking te verzorgen. 

Wij zijn graag uw financiële en fiscale sparringpartner

Bent u op zoek naar uw eigen bedrijfseconomische en fiscale sparringpartner, die u helpt de juiste keuzes voor uw onderneming te maken? Of wilt u uw jaarrekening, boekhouding en andere financiële verslagen of prognoses goed geregeld hebben? Wij denken graag met u mee om uw bedrijf verder te helpen.