Erven

Het is verstandig om al tijdens uw leven iets te regelen voor uw erfgenamen. Na uw overlijden krijgen zij namelijk te maken met erfbelasting. Dat bedrag kan flink oplopen. En als u ondernemer bent, komt daar ook nog de aanslag inkomstenbelasting bij. Door met een van onze adviseurs in gesprek te gaan, kunt u al tijdens uw leven een verstandige planning maken om de belasting voor uw erfgenamen straks te beperken. Onze fiscaal experts stellen een stappenplan voor u op waar u mee verder kunt.

Minimaliseren van erfbelasting

Na uw overlijden krijgen uw erfgenamen mogelijk te maken met een forse aanslag erfbelasting. Wanneer u een onderneming drijft in B.V.-vorm, ligt het voor de hand dat wanneer er niets wordt gedaan, er ook een aanzienlijke aanslag IB volgt (uit hoofde van het zogenaamde aanmerkelijk belang). Het op voorhand kunnen minimaliseren van de verschuldigde erfbelasting en inkomstenbelasting is goed voorstelbaar. Het loont daarom vrijwel altijd om tijdens leven al op uw toekomstige nalatenschap voor te sorteren. Aan de hand van successieplanning. In de meest eenvoudige vorm. En desgewenst ook aan de hand van een uitgekiend en uitgebreid successieplannings-scenario. Wij denken graag met u mee en kunnen één en ander cijfermatig en aan de hand van een stappenplan voor u in kaart brengen.

Wij zijn graag uw financiële en fiscale sparringpartner

Bent u op zoek naar uw eigen bedrijfseconomische en fiscale sparringpartner, die u helpt de juiste keuzes voor uw onderneming te maken? Of wilt u uw jaarrekening, boekhouding en andere financiële verslagen of prognoses goed geregeld hebben? Wij denken graag met u mee om uw bedrijf verder te helpen.