Maatregelen Prinsjesdag 2020 voor werkgevers

Berghoef heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste voorgestelde regelingen uit het belastingplan 2021, dat op 15 september 2020 door het kabinet is gepresenteerd. Hieronder vindt u de maatregelen voor werkgevers.

1. Verhoging vrije ruimte tijdelijk

In het Belastingplan 2021 is vastgelegd dat de verhoogde vrije ruimte naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever alleen voor het jaar 2020 geldt. Vanaf 1 januari 2021 wordt de vrije ruimte bij een loonsom vanaf € 400.000 verlaagd van 1,2% naar 1,18%.

2. Gerichte vrijstelling scholingskosten verruimd

Vanaf 1 januari 2021 kunnen ex-werknemers scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. De werkgever betaalt dan geen loonheffing over de scholingskosten. De Belastingdienst toetst of de ex-werknemer de scholing volgt om de arbeidsmarktpositie te verbeteren met als doel om een inkomen te verdienen. De werkgever geeft de scholingskosten op als eindheffing bij contractbeëindiging in de werkkostenregeling. De Belastingdienst berekent hier dan geen loonheffing over. Met deze regeling worden feitelijk onder meer de mogelijkheden voor een sociaal plan bij afvloeiing van personeel verruimd. Ook de nog niet benutte interne scholingsbudgetten van (voormalig) personeel vallen nu onder deze vrijstelling.

3. Tijdelijke versoepeling fiscale noodmaatregelen coronacrisis

Door de coronacrisis kunnen werkgevers niet altijd (tijdig) voldoen aan hun administratieve verplichtingen bij indiensttreding van nieuwe medewerkers. Denk aan de ID-verplichting, terwijl werknemers thuis werken. Volgens vaststaand beleid zal de belastingdienst soepel omgaan met eventuele administratieve gebreken. Dit versoepelde beleid loopt af per 31 december 2020.

4. Fiscale behandeling Subsidieregeling bonus zorgprofessionals voor niet-werknemers

De bonus voor zorgprofessionals (zijnde niet-werknemers) krijgt een vergelijkbare fiscale behandeling als de bonus aan werknemers in de zorg. Dit betekent dat deze bonussen eveneens als eindheffingsbestanddeel in aanmerking kunnen worden genomen. Hierdoor vormt de bonus geen belastbaar inkomen of belastbare winst voor de niet-werknemers.Per 1 januari 2021 zal er tevens een tweede bonus beschikbaar worden gesteld van € 500.

Kijk voor de andere maatregelen op:

Maatregelen voor alle belastingplichtigen

Maatregelen voor IB-ondernemers

Maatregelen voor ondernemers in de vennootschapsbelasting

Overige maatregelen / varia

 

Maurice Geurs

Op zoek naar financiële
en fiscale kansen voor uw bedrijf? Ik denk graag met u mee!

Maurice Geurs
Registeraccountant /
directeur

Neem contact met mij op

Prinsjesdag 2020

Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste maatregelen van het belastingplan 2021 van het Kabinet. Lees hier verder.

Meer informatie
Berghoef Accountants en Adviseurs

Prinsjesdag 2020

Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste maatregelen van het belastingplan 2021 van het Kabinet. Lees hier verder.

Meer informatie
+31 297-381212
Berghoef Accountants en Adviseurs

Neem contact met mij op!

Vul uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over uw wensen.